dijous, 5 de febrer de 2009

CONSTRUCCIO DE LA MAQUETA IIUna vegada s’ha muntat tota l’estructura de fusta, hi col•locarem la base per poder dissenyar el recorregut de les vies, el circuit es muntarà sobre la base de fusta, i posarem desviaments, vies mortes, etc, en definitiva totes les vies que mes endavant puguin ser recorregudes per el material rodant. Les pendents no seran superiors al 3%, per tant tindrem cura en aquest aspecte, i per major fluïda de la corrent hi muntarem uns cables amb paral•lel cada 1,5m, sota les vies que recorrerà tot el circuit, (veure detall). Aquest apartat es molt important, ja que si no es realitza, quant es tracta de un circuit gran, mancarà corrent a les vies, i ens pot afectar al funcionament de les maquines, es basic que la corrent arribi a tot el circuit.
El proper pas es la base del paisatge que prèviament haurem pensat i estudiat per poder-lo plasmar a la maqueta, per l’o qual farem servir tot tipus de fustes adaptades a les formes del paisatge, i les unirem amb cola calenta (pistola), tenim que tenir clar com volem que quedi al final, he imaginar-nos el resultat, si es així el resultat serà sorprenent. Val mes anar a poc a poc, i fer les coses pensades i calculades.
Col•locarem la reixa metàl•lica sobre la estructura de fusta prèviament construïda i la clavarem am grapes metàl•liques, fen-li agafar les formes convenients per donar sentit al tema paisatgístic, formes corbes, irregulars, afegint-t’hi alguna vall amb ponts, rius, i fins hi tot alguna escena de port de mar.
Passem al guix, un treball molt laboriós i lent, si volem que el resultat sigui l’o suficient gratificant. En el mercat hi ha n molt tipus de material per aquest us, te que ser de una textura, que un cop col•locada sobre la tela metàl•lica no es travessi cap a sota, ja que podria fer malbé alguna via, i que posteriorment es pugui modelar amb comoditat. Per moderar-lo amb garanties es necessari unes eines per aquest us, i rascar la massa l’o suficientment be com perquè el resultat sigui estèticament gratificant. Es a dir molta paciència en aquest afer.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Algunes fotos del Tren HO

¡Tus propias imágenes en una Slideshow para MySpace, Facebook, orkut o tu página web!mostrar todos los imagenes de esta slideshow

Zona Industrial

Zona Industrial
La maquina fumejant en la zona Industrial

A TOTA VELOCITAT

PLATAFORMA RODONA

PLATAFORMA RODONA

Cocodril

Cocodril