divendres, 20 de febrer de 2009

ALTRES MODELERS

dimecres, 18 de febrer de 2009

NOUS PROYECTES

Aquesta zona de la maqueta esta en procés de modulació, per aquets afer faig servir guix escaiola, que barrejada amb aigua (vigilant que les proporcions siguin adequades), agafa una consistència que personalment m’agrada molt, tanmateix es molt moderable, i relativament barat.Esperarem un dia i el treballarem amb unes espàtules apropiades per aquesta feina, rascant i burxant per donant-li la forma definitiva que de mica en mica anirà agafant la estructura que nosaltres vulguem.


La següent sèrie de construccions son una nova col•lecció de cases construïdes amb cartró ploma de 4mm. de gruix. i basades amb arquitectura americana, les patinarem amb pintura i granulat especial per aquest us, també les adornarem amb fustes de bàlsam, plàstic, i roba per les cortines interiors, al interior hi posarem llum. Les ubicarem en la zona Industrial i seran les vivendes dels treballadors, amb botigues, i altres. Escala 1:87 (encara esta en construcció).

dimarts, 17 de febrer de 2009

UBICACIO


La maqueta esta ubicada en un annexa de la vivenda que se hi accedeix a traves de un pati exterior. La superfície de la sala es aproximadament de uns 40m2.

ALTRES DETALLS

Una sèrie de detalls situats arreu de la maqueta: un ramat de xais, un tancat amb vaques, i una visió zenital del depòsit de maquines de vapor.


dijous, 12 de febrer de 2009

DEPOSIT DE MAQUINES

Treballarem la zona del depòsit de maquines a vapor, l’o primer que farem serà la ubicació de la zona de carbó, sorra, aigua, i neteja de les maquines, distribuirem totes les parts amb lògica i coherència, per donar-hi un caire real com mes acurat millor.
La distribució de les vies es objecte d’estudi abans plasmar-les a la estructura. També hi posarem un depòsit de maquines amb una rotonda per la distribució de les maquines.
El paisatge serà auster, propi dels depòsits reals, amb el carbó a dojo i el departament de la sorra per les maquines de vapor, que la utilitzaven per ajudar a les rodes a tenir mes adherència amb pendents pronunciades.
Per altra banda, la fosa per la neteja i manteniment de les maquines, es també un element que hi posarem. L’aigua, es imprescindible en el depòsit de maquines a vapor, es l’element essencial per bon funcionament del vapor real, per tant també serà representat en aquesta maqueta. La representarem artificialment.

VIDEOS


La maquina elèctrica arrastrant un cowboy de vagons de passatgers cap a la estació.Una de vapor amb els vagons de carrega es dirigeix cap a la estació de terminal

divendres, 6 de febrer de 2009

George Sellios


Un dels millors "modeler", es un referent en el mon del tren en miniatora.

PONS

Pont de ferro sobre el riu.

Els pons son estructures que l’home a anat construint a traves del temps per superar diferents barreres naturals. I han pons de fusta, de pedra, metàl•lics, i formigó.
Per la construcció dels pont que hi ha a la maqueta s’han utilitzat tot tipus de materials, fusta, plàstic, cartró, metall, pedres. Els de plàstic s’han aprofitat uns pons vells d’altres maquetes, ja desmuntades, i els hem adaptat i patinat per posar-los a la nova maqueta. Els de fusta i cartró s’han construït artesanalment, pels de fusta tipus Americà, el “flandes” es la fusta mes adient, ja que es de fàcil manipulació i el resultat es sorprenent, amb una bona pintada i llest, la qüestió es tindre clar el tipus de pont a construir, amb una bona informació, llibres, Internet, etc tindrem una bona base per començar. Igualment amb els de cartró, però amb la manipulació tindrem unes altres eines. Per la unió amb cola blanca, o cola calenta injectada amb pistola.
En cas dels de pedra s’ha utilitzat pedra natural o plantilles de guix, que posteriorment pintarem amb cura, amb colors adequats pel tipus de pont, i la seva situació.

PORT


Port: per la realització de l’aigua s’ha fet servir una resina transparent. La base de fusta es pintada amb 5 capes de diferents colors per trobar el color definitiu.La casa de pescadors esta realitzada amb cartró ploma de 3mm. treballada i pintada amb una patina per donar-li un caire de desgast. La teulada esta realitzada amb cartró de color negre i patinada, els vestiments amb fusta de flandes (fusta tova, que facilita el treball), els tubs estan fets amb palles de beguda i patinats amb pintura especial.L’estructura blava que aguanta els tubs, amb plàstic en forma H, els complements de la casa Breska, i Faller.
La part de unió es a base de cola calenta i cola blanca liquida.

dijous, 5 de febrer de 2009

CONSTRUCCIO DE LA MAQUETA IIUna vegada s’ha muntat tota l’estructura de fusta, hi col•locarem la base per poder dissenyar el recorregut de les vies, el circuit es muntarà sobre la base de fusta, i posarem desviaments, vies mortes, etc, en definitiva totes les vies que mes endavant puguin ser recorregudes per el material rodant. Les pendents no seran superiors al 3%, per tant tindrem cura en aquest aspecte, i per major fluïda de la corrent hi muntarem uns cables amb paral•lel cada 1,5m, sota les vies que recorrerà tot el circuit, (veure detall). Aquest apartat es molt important, ja que si no es realitza, quant es tracta de un circuit gran, mancarà corrent a les vies, i ens pot afectar al funcionament de les maquines, es basic que la corrent arribi a tot el circuit.
El proper pas es la base del paisatge que prèviament haurem pensat i estudiat per poder-lo plasmar a la maqueta, per l’o qual farem servir tot tipus de fustes adaptades a les formes del paisatge, i les unirem amb cola calenta (pistola), tenim que tenir clar com volem que quedi al final, he imaginar-nos el resultat, si es així el resultat serà sorprenent. Val mes anar a poc a poc, i fer les coses pensades i calculades.
Col•locarem la reixa metàl•lica sobre la estructura de fusta prèviament construïda i la clavarem am grapes metàl•liques, fen-li agafar les formes convenients per donar sentit al tema paisatgístic, formes corbes, irregulars, afegint-t’hi alguna vall amb ponts, rius, i fins hi tot alguna escena de port de mar.
Passem al guix, un treball molt laboriós i lent, si volem que el resultat sigui l’o suficient gratificant. En el mercat hi ha n molt tipus de material per aquest us, te que ser de una textura, que un cop col•locada sobre la tela metàl•lica no es travessi cap a sota, ja que podria fer malbé alguna via, i que posteriorment es pugui modelar amb comoditat. Per moderar-lo amb garanties es necessari unes eines per aquest us, i rascar la massa l’o suficientment be com perquè el resultat sigui estèticament gratificant. Es a dir molta paciència en aquest afer.

dimecres, 4 de febrer de 2009

TALLER


Aquest es el taller de treball, es el lloc de fer,fusteria,pintura,etc,on surten totes les idees per posar-les en practica a la maqueta. En una Maqueta una mica grossa es important tenir un espai com aquest.

dimarts, 3 de febrer de 2009

CONSTRUCCIO DE LA MAQUETA ILo mes important per a la construcció de una maqueta es tenir un espai nomes per aquest us, tot hi que es possible pensar en altres alternatives:com fer-la suspesa del sostre, o plegable a la paret. En tot cas cal tenir tota la construcció sempre al mateix lloc.Depenen de l’espai, tindrem que adaptar el traçat a la habitació (veure esquema-1) per tenir el màxim aprofitament de la maqueta. Dibuixarem el circuit amb un model basic, tot hi que mes endavant podrem modificar-lo per adaptar-lo al espai elegit, (en el mercat hi ha molts programes de dibuix per aquest us específic).
El primer de tot es muntar una estructura de fusta, (veure esquema-3) que serà la base de tot el circuit, l’esquelet amb “cairons” de 50x150cm. els anirem tallant, adaptant-los per poder construir un circuit que encaixi a l’habitació.
La subjecció dels cairons es farà amb cargols de M-5 de 5cm. i amb els cargols no alineats (veure esquema-2) per a major estabilitat, també s’hi poden posar uns escaires addicionals per millorar la estructura sobre la qual col•locarem un contraxapat de fusta de 10mm. (veure esquema-4) que anirem treballant per poder-la adaptar al circuit prèviament estudiar i dibuixat, en aquest cas la subjecció la farem amb pistola de cola calenta.(en tot cas l’ajuntarem amb cargols M-2).
L’alçada de la maqueta dependrà del gust del consumidor, per la meva banda estarà a 1100cm. del terra, ja que d’aquesta manera tindrem una visió mes realista de la maqueta, però això es molt personal.
La propera actuació es farà depenen del pisos que tingui la maqueta, serà mes o menys complicada, de totes maneres la subjecció entre fustes es important ja que depèn d’aquest pas, la estructura tindrà una consistència molt bona, cosa important per la seva estabilitat.
A la part de sota de la estructura i col•locarem llums, així mes endavant tindrem una visió molt mes acurada de la part inferior, ja que la futura col•locació del tema elèctric i digital serà molt mes fàcil.

Algunes fotos del Tren HO

¡Tus propias imágenes en una Slideshow para MySpace, Facebook, orkut o tu página web!mostrar todos los imagenes de esta slideshow

Zona Industrial

Zona Industrial
La maquina fumejant en la zona Industrial

A TOTA VELOCITAT

PLATAFORMA RODONA

PLATAFORMA RODONA

Cocodril

Cocodril